Όροι χρήσης

Οι εν λόγω όροι χρήσης (εφεξής «Όροι Χρήσης» σε συνδυασμό με την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική Cookies μας αποτελούν το σύνολο της σύμβασης και τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν όταν επισκέπτεστε και χρησιμοποιείτε τον δικτυακό μας τόπο στον τομέα https://www.mitsishotels.com/ (εφεξής «Ιστότοπος»). Η πρόσβασή σας και η χρήση της Ιστότοπου υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης και σε όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους Όρους Χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τον εν λόγω Ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπό μας δηλώνετε ότι αποδέχεστε τους παρόντες Όρους Χρήσης και συμφωνείτε στην τήρησή τους. Εάν δεν συμφωνείτε με τους εν λόγω Όρους Χρήσης, παρακαλούμε όπως αποφύγετε τη χρήση του Ιστότοπού μας.

Ο παρών Ιστότοπος βρίσκεται υπό τη διαχείριση του Ομίλου Εταιρειών Mitsis που φέρει την εμπορική επωνυμία «Mitsis Hotels», και βρίσκεται εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα (Mitsis Hotels). Η εταιρεία K.ΜΗΤΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ Α.Ε, στην οδό Φιλοθέης 12, Γαλάτσι, 11147, Αθήνα, Ελλάδα διαχειρίζεται τον εν λόγω Ιστότοπο για λογαριασμό και για όλες τις εταιρείες, μέλη των Mitsis Hotels.

Όλες οι αναφορές σε «μας», «εμάς» ή «εμείς», στους παρόντες Όρους Χρήσης θεωρείται ότι αναφέρονται στα Mitsis Hotels. Όλες οι αναφορές σε «εσείς», «χρήστες» ή «Πελάτες» μας θεωρείται ότι περιλαμβάνουν οποιονδήποτε χρήστη του Διαδικτύου που επισκέπτεται, περιηγείται ή/και χρησιμοποιεί τον Ιστότοπό μας ή τις υπηρεσίες μας μέσω του Ιστότοπού μας, καθώς και για οποιονδήποτε άλλο σκοπό αναφέρεται εδώ.  

1.    ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ

1.1 Η πρόσβαση στον Ιστότοπό μας επιτρέπεται σε προσωρινή βάση και διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε ή να τροποποιήσουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε στον Ιστότοπό μας χωρίς ειδοποίηση όπως παρέχεται εδώ. Ουδεμία ευθύνη δεν θα φέρουμε εάν για οποιονδήποτε λόγο ο Ιστότοπός μας δεν είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή ή για οποιοδήποτε διάστημα ή λόγο.

1.2 Ανά διαστήματα, οι χρήστες μας ενδέχεται να έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα του Ιστότοπού μας ή σε ολόκληρο τον Ιστότοπό μας. Εάν προκύψει ανάγκη, ενδέχεται να αναστείλουμε την πρόσβαση στον Ιστότοπό μας ή να διακόψουμε τη λειτουργία του επ' αόριστον.

1.3 Εάν επιλέξετε, ή λάβετε, κωδικό αναγνώρισης χρήστη, κωδικό πρόσβασης ή οποιοδήποτε άλλο τμήμα πληροφοριών ως μέρος των διαδικασιών ασφαλείας μας, θα πρέπει να αντιμετωπίζετε αυτές τις πληροφορίες ως εμπιστευτικές και δεν πρέπει να τις γνωστοποιήσετε σε τρίτους. Διατηρούμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε οποιονδήποτε κωδικό αναγνώρισης χρήστη ή κωδικό πρόσβασης, είτε τον έχετε επιλέξει εσείς ή σας τον έχουμε χορηγήσει εμείς, ανά πάσα στιγμή, εάν κατά τη γνώμη μας δεν έχετε συμμορφωθεί με οποιαδήποτε από τις διατάξεις των παρόντων Όρων Χρήσης.

1.4 Είστε υπεύθυνοι για όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις που πρέπει να κάνετε ώστε να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπό μας. Είστε επίσης υπεύθυνοι ώστε να διασφαλίζετε ότι όλα τα άτομα που έχουν πρόσβαση στον Ιστότοπό μας μέσω της σύνδεσής σας στο διαδίκτυο έχουν ενημερωθεί για τους παρόντες Όρους Χρήσης και συμμορφώνονται με αυτούς.

1.5 Η χρήση του εν λόγω Ιστότοπου ή η παραγγελία οποιωνδήποτε προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω αυτού, επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Σε περίπτωση που δεν πληροίτε αυτή την απαίτηση, έχουμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την πρόσβαση στον Ιστότοπό μας, να τερματίσουμε οποιονδήποτε λογαριασμό έχετε δημιουργήσει και να ακυρώσουμε οποιαδήποτε κράτηση ή άλλη παραγγελία έχετε πραγματοποιήσει μέσω του Ιστότοπού μας, με την επιφύλαξη οποιουδήποτε άλλου νομικού μας δικαιώματος.

2.    ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

2.1 Ο Όμιλος Εταιρειών Mitsis Hotels προωθεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του και δύναται να παρέχει υπηρεσίες μέσω αυτού του Ιστότοπου. Στο πλαίσιο αυτό, μπορείτε να κάνετε κρατήσεις για υπηρεσίες διαμονής στα Mitsis Hotels. Οποιοδήποτε άλλο ζήτημα αφορά κρατήσεις, καθώς και πολιτικές πληρωμής και ακύρωσης περιλαμβάνεται στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις μας (στη διεύθυνση https://www.mitsishotels.com/terms/). Παρακαλούμε διαβάστε τους προσεκτικά προτού προχωρήσετε σε οποιαδήποτε κράτηση στα ξενοδοχεία μας. Σε κάθε περίπτωση, τα Mitsis Hotels δεν δεσμεύονται από καμία προσφορά ή δημοσίευση στον Ιστότοπό μας ή από τυχόν χρεώσεις, τιμοκαταλόγους και προσφορές. Οποιαδήποτε παραγγελία ή κράτηση θα ισχύει για τους Πελάτες μας μόνο εάν ληφθεί σχετική Επιβεβαίωση Κράτησης από τον Πελάτη σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις μας.  

2.2 Όλες οι τιμές στον Ιστότοπό μας είναι σε ευρώ. Σε περίπτωση παραγγελίας ή κράτησης από χώρα εκτός Ελλάδας ή από χώρα που δεν αποτελεί κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει υιοθετήσει ως επίσημο νόμισμα το ευρώ, παρακαλούμε να συμβουλεύεστε την τράπεζά σας εκ των προτέρων, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις τράπεζες ή/και εταιρείες πιστωτικών καρτών ενδέχεται να εφαρμόσουν επιπλέον χρεώσεις για τη μετατροπή συναλλάγματος ή για άλλους λόγους.

2.3 Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε τον εν λόγω Ιστότοπο με σκοπό την παραγγελία προϊόντων ή υπηρεσιών, αναλαμβάνετε την ευθύνη και εγγυάστε ότι:

α) Είστε άνω των 18 ετών,

β) Έχετε το δικαίωμα και τη νομική εξουσία να δεσμευτείτε από την παραγγελία ή την κράτησή σας και σε κάθε περίπτωση να κάνετε οποιαδήποτε συναλλαγή μαζί μας,

γ) Σε περίπτωση που πραγματοποιήσετε παραγγελίες ή κάνετε κρατήσεις για λογαριασμό τρίτων, έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα και προνόμια εκπροσώπησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και θα ενημερώσετε το εν λόγω τρίτο πρόσωπο σχετικά με τις ισχύουσες διατάξεις, όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν,

δ) Όλες οι πληροφορίες που παρέχετε στον εν λόγω Ιστότοπο είναι αληθείς, ακριβείς, ενημερωμένες και πλήρεις, και

ε) Δεν θα προβείτε σε παραπλανητική ή δόλια κράτηση ή παραγγελία και θα αποφύγετε οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιές είτε στα Mitsis Hotels είτε στους πελάτες και τους συνεργάτες τους.

2.4 Δεν επιτρέπεται να κάνετε κρατήσεις για περισσότερα από πέντε (5) δωμάτια για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Σε περίπτωση που χρειαστεί να κάνετε επιπλέον κρατήσεις επικοινωνήστε απευθείας με τα Mitsis Hotels ώστε να προχωρήσετε σε μια ειδική συμφωνία.

3.    ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

3.1 Ενδέχεται να επιτρέψουμε σε τρίτους να παρέχουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους μέσω του παρόντος Ιστότοπου ή να συνδέσουμε τις πλατφόρμες παραγγελιών τους με αυτόν τον Ιστότοπο προκειμένου να πουλήσουν τα εν λόγω προϊόντα ή τις υπηρεσίες στους Πελάτες μας. Ενθαρρύνουμε τους εν λόγω τρίτους να διαθέτουν έγκυρα ασφαλιστήρια συμβόλαια και να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές εμπορίας και άλλους κανονισμούς υγείας και ασφάλειας. Ωστόσο, δεν έχουμε κανένα δικαίωμα ελέγχου απέναντι στους εν λόγω τρίτους και δεν είναι δυνατό να γνωρίζουμε τις πολιτικές, τα πρότυπα και τους όρους χρήσης τους. Για το λόγο αυτό, όταν παραγγέλνετε προϊόντα ή υπηρεσίες από τρίτους μέσω του Ιστότοπού μας, παρακαλούμε να διαβάζετε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις τους και να ενημερώνεστε σχετικά με τα πρότυπα υγείας και ασφάλειας που έχουν υιοθετήσει οι εν λόγω τρίτοι. Σε κάθε περίπτωση, η παραγγελία προϊόντων ή υπηρεσιών τρίτων μέσω του Ιστότοπού μας, πραγματοποιείται με τη δική σας ελεύθερη βούληση, επιλογή, ευθύνη και κίνδυνο. Καμία υποχρέωση δε φέρουμε για την πώληση προϊόντων ή την εκτέλεση των υπηρεσιών τρίτων, ούτε φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, τραυματισμό ή ατύχημα ενδέχεται να προκληθεί από τη χρήση αυτών των υπηρεσιών τρίτων καθώς επίσης δεν μπορούμε να αναλάβουμε οποιαδήποτε ευθύνη τους.  

3.2 Πραγματοποιώντας μια διαδικτυακή αγορά μέσω του Ιστότοπού μας για οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που παρέχεται από τρίτους, συμφωνείτε ότι συμμορφώνεστε με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις τους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των πολιτικών πληρωμής και ακύρωσής τους, τυχόν διαθεσιμότητας ή άλλων περιορισμών που ενδέχεται να ισχύουν καθώς και των διατάξεων περιορισμού ευθύνης και αποζημίωσής τους.

4.    ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

4.1 Έχουμε το δικαίωμα απαγόρευσης ή διακοπής της μετάδοσης του Ιστότοπου (ή τη λειτουργία διαφόρων υπηρεσιών του) σε οποιονδήποτε χρήστη, εφόσον πιστεύουμε, σύμφωνα με την εύλογη κρίση μας, ότι η πρόσβαση αυτή μπορεί να θέσει σε κίνδυνο εμάς, το δίκτυο ή τα συστήματά μας ή/και τον χρήστη ή/και οποιοδήποτε τρίτο μέρος, καθώς και στην περίπτωση που ο χρήστης έχει παραβιάσει τους εν λόγω Όρους Χρήσης ή/και την ισχύουσα Νομοθεσία.

4.2 Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε τη λειτουργία του Ιστότοπου (ή τη λειτουργία διαφόρων υπηρεσιών του) λόγω εργασιών ενημέρωσης ή αναβάθμισης, βελτιώσεων λογισμικού ή βελτίωσης των λειτουργιών ασφαλείας του. Σε αυτή την περίπτωση, ο Ιστότοπος δεν θα είναι προσβάσιμος από τους χρήστες.

5.    ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

5.1 Ο εν λόγω Ιστότοπος και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλα τα κείμενα, τον σχεδιασμό, τις εμπορικές επωνυμίες, τα λογότυπα, τα συνθήματα, τα γραφικά, τα εικονίδια, τις εικόνες, τις φωτογραφίες, τα βίντεο και άλλα υλικά αυτού του Ιστότοπου (το «Περιεχόμενο») αποτελούν ιδιοκτησία του Ομίλου Εταιρειών Mitsis, των Mitsis Hotels και όλων των συνεργαζόμενων εταιρειών μας ή περιλαμβάνονται με την άδεια του σχετικού ιδιοκτήτη.

5.2 Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση οποιουδήποτε Περιεχομένου από εσάς, εκτός και αν προβλέπεται στους παρόντες Όρους Χρήσης, χωρίς τη γραπτή άδειά μας ή του κατόχου του Περιεχομένου. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μας εφαρμόζονται στον μέγιστο επιτρεπτό βαθμό όπως αυτός ορίζεται από την ισχύουσα Νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της επιδίωξης ποινικής δίωξης.

5.3 Η χρήση του Ιστότοπου επιτρέπεται ως εξής:

α) Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο και να κατεβάσετε αποσπάσματα οποιωνδήποτε σελίδων από τον Ιστότοπό μας για προσωπική αναφορά καθώς και να επιστήσετε την προσοχή άλλων εντός του οργανισμού σας με περιεχόμενο που δημοσιεύεται στον Ιστότοπό μας.

β) Απαγορεύεται να τροποποιήσετε το έγγραφο ή τα ψηφιακά αντίγραφα οποιωνδήποτε υλικών έχετε εκτυπώσει ή κατεβάσει με οποιονδήποτε τρόπο και απαγορεύεται η χρήση εικόνων, φωτογραφιών, ακολουθιών βίντεο ή ήχου ή γραφικών ξεχωριστά από οποιοδήποτε συνοδευτικό κείμενο.

γ) Η υπόστασή μας (και αυτή των αναγνωρισμένων συντελεστών) ως δημιουργών του υλικού στον Ιστότοπό μας πρέπει πάντα να αναγνωρίζεται.

δ) Απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου του Ιστότοπού μας για εμπορικούς σκοπούς χωρίς τη λήψη σχετικής άδειας από εμάς ή τους δικαιοπαρόχους μας.

ε) Σε περίπτωση εκτύπωσης, αντιγραφής ή λήψης οποιουδήποτε μέρους του Ιστότοπού μας παραβιάζοντας τους παρόντες Όρους Χρήσης, το δικαίωμα χρήσης του Ιστότοπού μας θα διακόπτεται αμέσως και θα πρέπει, κατ' επιλογήν μας, να επιστρέψετε ή να καταστρέψετε τυχόν αντίγραφα που έχετε δημιουργήσει από αυτά τα υλικά.

στ) Ως προϋπόθεση για την πρόσβασή σας και τη χρήση του παρόντος Ιστότοπου, μας εγγυάστε ότι δεν θα χρησιμοποιείτε τον εν λόγω Ιστότοπο για οποιονδήποτε σκοπό απαγορεύεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης ή με τρόπο που θα μπορούσε να συνιστά ή να ενθαρρύνει συμπεριφορές που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ποινικό αδίκημα, να εγείρουν αστική ευθύνη ή να παραβιάζουν οποιονδήποτε νόμο και ότι δεν θα χρησιμοποιείτε τον παρόντα Ιστότοπο προκειμένου να δημοσιεύετε ή να μεταδίδετε τυχόν παραβατικό, απειλητικό, ψευδές, παραπλανητικό, καταχρηστικό, ανήθικο, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, σκανδαλώδες, προκλητικό, πορνογραφικό ή προσβλητικό υλικό. Θα συνεργαστούμε πλήρως με οποιεσδήποτε αρχές επιβολής του νόμου και θα συμμορφωθούμε με οποιαδήποτε Δικαστική Εντολή μας ζητεί ή μας καθοδηγεί προς τη γνωστοποίηση της ταυτότητας όσων δημοσιεύουν ή μεταδίδουν τέτοιου είδους πληροφορίες ή υλικό. Θα πρέπει επίσης να μας ενημερώσετε μόλις αντιληφθείτε οποιαδήποτε παράνομη ή απαγορευμένη χρήση του εν λόγω Ιστότοπου από οποιονδήποτε τρίτο.

6.    ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΕ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

6.1 Σχόλια και άλλο υλικό που δημοσιεύονται στον Ιστότοπό μας δεν έχουν ως σκοπό να αποτελέσουν συμβουλές στις οποίες θα πρέπει να δώσετε βαρύτητα. Ως εκ τούτου, αποποιούμαστε κάθε υπαιτιότητα και ευθύνη που απορρέει από οποιαδήποτε εμπιστοσύνη δίνεται σε αυτό το υλικό από οποιονδήποτε επισκέπτη του Ιστότοπού μας ή από οποιονδήποτε μπορεί να ενημερωθεί για οποιοδήποτε περιεχόμενό του.

6.2 Ο Ιστότοπός μας μπορεί να περιλαμβάνει διαφημιστικό υλικό ή δημοσιεύσεις τρίτων. Δεν ελέγχουμε τους εν λόγω τρίτους ούτε μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη για τις προωθητικές ενέργειες αυτών των τρίτων, την ακρίβεια, την αλήθεια ή την αδυναμία συμμόρφωσής τους με τις σχετικές νομικές ή διοικητικές διατάξεις και υποχρεώσεις.

6.3 Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι περιγραφές των προϊόντων και των υπηρεσιών μας που αναφέρονται στον Ιστότοπο να είναι ενημερωμένες και ακριβείς. Ωστόσο, δεν παρέχουμε καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση ότι οι περιγραφές των προϊόντων και των υπηρεσιών στον Ιστότοπό μας είναι και θα είναι ακριβείς, πλήρεις, ενημερωμένες ή αξιόπιστες. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση τυπογραφικών λαθών ή παραλείψεων ή άλλων τεχνικών ανακριβειών σχετικά με τις πληροφορίες που εμφανίζονται στον Ιστότοπό μας, στις οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνονται ποσοστά, χρεώσεις, τιμές, διαθεσιμότητα ή οποιοδήποτε άλλο διαφημιστικό ή εμπορικό ζήτημα, διατηρούμε το δικαίωμά μας να κάνουμε αλλαγές, τροποποιήσεις, διορθώσεις ή βελτιώσεις αυτών ανά πάσα στιγμή και χωρίς καμία προειδοποίηση.

7.    Η ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ

7.1 Το υλικό που εμφανίζεται στον Ιστότοπό μας παρέχεται χωρίς καμία εγγύηση, όρους ή εγγυήσεις ως προς την ακρίβειά του. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, εμείς και οι τρίτοι που συνδέονται με εμάς αποκλείουμε ρητά:

α) Όλες τις προϋποθέσεις, τις εγγυήσεις και άλλους όρους που διαφορετικά θα μπορούσαν να υπονοούνται από την ισχύουσα νομοθεσία.

β) Κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, συμπτωματική ή επακόλουθη απώλεια ή ζημία που υπέστη οποιοσδήποτε χρήστης σε σχέση με τον Ιστότοπό μας ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης του Ιστότοπου ή τα αποτελέσματα χρήσης του Ιστότοπού μας, οποιωνδήποτε ιστότοπων περιλαμβάνουν σύνδεσμο προς τον Ιστότοπό μας και οποιουδήποτε υλικού δημοσιεύτηκε σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένης, άνευ περιορισμού, οποιασδήποτε ευθύνης για απώλεια εισοδημάτων ή κερδών, απώλεια επιχειρηματικής δραστηριότητας, απώλεια εσόδων ή συμβολαίων, απώλεια αναμενόμενων εξοικονομήσεων, απώλεια δεδομένων, απώλεια καλής φήμης και πελατείας, σπατάλη διαχείρισης ή χρόνου εργασίας και για οποιαδήποτε άλλη απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε είδους και αν προκύπτει είτε προκαλείται από αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), παραβίαση της σύμβασης ή με άλλο τρόπο, ακόμη και αν είναι προβλέψιμη.

7.2 Το περιεχόμενο, τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και τα υλικά που δημοσιεύονται στον Ιστότοπό μας ή προσφέρονται μέσω του Ιστότοπού μας παρέχονται «ως έχουν» και δεδομένου ότι είναι «διαθέσιμα», χωρίς καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους, είτε ρητή, σιωπηρή ή νόμιμη. Δεν παρέχουμε καμία διαβεβαίωση, εγγύηση ή έγκριση σχετικά με την ακρίβεια, την αξιοπιστία, τη χρησιμότητα ή την πληρότητα των υπηρεσιών, του περιεχομένου και του υλικού στον Ιστότοπό μας ή σε οποιονδήποτε ιστότοπο περιέχει συνδέσμους προς αυτόν. Στον μέγιστο επιτρεπτό βαθμό όπως ορίζεται από την ισχύουσα Νομοθεσία, αποποιούμαστε όλες τις εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, τίτλου, μη παραποίησης ή απομίμησης, ακρίβειας σχεδιασμού, ικανότητας, επάρκειας, καταλληλότητας, χωρητικότητας, πληρότητας, διαθεσιμότητας ή συμβατότητας.  

7.3 Σε καμία περίπτωση δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν άμεσες, έμμεσες, ποινικές, συμπτωματικές, ειδικές ή επακόλουθες ζημίες που προκύπτουν από ή συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την πρόσβασή σας στον Ιστότοπό μας, την εμφάνιση οποιουδήποτε υλικού ή τη χρήση οποιωνδήποτε υπηρεσιών στον Ιστότοπό μας ή με την καθυστέρηση ή την αδυναμία πρόσβασης, εμφάνισης ή χρήσης των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της εμπιστοσύνης σας σε απόψεις που εμφανίζονται στον Ιστότοπο ή στις Υπηρεσίες ή προκύπτουν με άλλο τρόπο από τη χρήση του Ιστότοπου και τη λειτουργία του, είτε βάσει μιας θεωρίας αμέλειας, σύμβασης, αδικοπραξίας, αντικειμενικής ευθύνης, καταστατικών προστασίας των καταναλωτών ή άλλου τρόπου ακόμα κι αν έχουμε ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Εάν, παρά τον περιορισμό αυτό, κριθούμε υπεύθυνοι από το αρμόδιο Δικαστήριο ή τη διοικητική αρχή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύπτει από ή με οποιονδήποτε τρόπο συνδέεται με οποιοδήποτε από τα περιστατικά που περιγράφονται παραπάνω, τότε η ευθύνη μας σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβεί, συνολικά, το ποσό των εκατό ευρώ (€ 100.00 ΕΕ) ή το αντίστοιχο σε τοπικό νόμισμα.

7.4 Ενδέχεται να μην διατηρούμε ημερολόγια και δεδομένα που σχετίζονται με τη λειτουργία του Ιστότοπού μας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για τον λόγο αυτό, παραιτείστε από κάθε δικαίωμα σε οποιαδήποτε αξίωση ή ενέργεια σχετίζεται με τέτοια θέματα σε οποιοδήποτε φόρουμ πέραν του ενός (1) έτους μετά την πρώτη εμφάνιση του είδους της πράξης, του γεγονότος, της κατάστασης ή της παράλειψης κατά την οποία βασίζεται η αξίωση ή η ενέργεια.

8.    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

Επεξεργαζόμαστε πληροφορίες για εσάς σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου μας. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπό μας, συναινείτε σε αυτή την επεξεργασία και εγγυάστε ότι όλα τα δεδομένα που παρέχετε είναι ακριβή.

9.    ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ

9.1 Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε μια λειτουργία που σας επιτρέπει να μεταφορτώνετε υλικό στον Ιστότοπό μας ή να έρχεστε σε επαφή με άλλους χρήστες του Ιστότοπού μας, θα πρέπει να συμμορφώνεστε με τα πρότυπα περιεχομένου που ορίζονται από εμάς ή από τους παρόντες Όρους Χρήσης. Εγγυάστε ότι οποιαδήποτε τέτοια συνεισφορά συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανονισμούς καθώς και τα πρότυπα αυτά, ότι δεν θα μας προκαλέσετε οποιαδήποτε βλάβη και θα μας αποζημιώσετε για τυχόν ζημιές που ενδέχεται να προκληθούν από εμάς ή από τρίτους λόγω παραβίασης αυτής της εγγύησης.

9.2 Οποιοδήποτε υλικό μεταφορτώνετε στον Ιστότοπό μας θα θεωρείται μη εμπιστευτικό και κοινόχρηστο, και έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε, αντιγράφουμε, διανέμουμε και γνωστοποιούμε σε τρίτους οποιοδήποτε τέτοιο υλικό για οποιονδήποτε σκοπό. Έχουμε επίσης το δικαίωμα να γνωστοποιήσουμε την ταυτότητά σας σε οποιονδήποτε τρίτο ισχυρίζεται ότι οποιοδήποτε υλικό δημοσιεύτηκε ή μεταφορτώθηκε από εσάς στον Ιστότοπό μας συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τους ή του δικαιώματός τους στην ιδιωτικότητα. Σε κάθε περίπτωση, με τη μεταφόρτωση οποιουδήποτε υλικού στον Ιστότοπό μας, παραχωρείτε αυτόματα (ή εγγυάστε ότι ο κάτοχος αυτών των υλικών παραχωρεί ρητά) σε εμάς ένα αέναο, χωρίς δικαιώματα, αμετάκλητο, μη αποκλειστικό δικαίωμα και άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, τροποποίησης, προσαρμογής, δημοσίευσης, μετάφρασης, δημόσιας εκτέλεσης και προβολής, δημιουργίας παράγωγων έργων και διανομής τέτοιων υλικών ή ενσωμάτωσης τέτοιων υλικών σε οποιαδήποτε μορφή, μέσο ή τεχνολογία που είναι τώρα γνωστή ή θα αναπτυχθεί αργότερα. Επιπλέον, εγγυάστε ότι έχουν αρθεί τυχόν «ηθικά δικαιώματα» από αυτά τα υλικά.

9.3 Καμία ευθύνη ή υπαιτιότητα δεν φέρουμε έναντι τρίτων για το περιεχόμενο ή την ακρίβεια οποιουδήποτε υλικού δημοσιεύτηκε από εσάς ή οποιονδήποτε άλλο χρήστη στον Ιστότοπό μας.

9.4 Έχουμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε οποιοδήποτε υλικό ή ανάρτηση κάνετε στον Ιστότοπό μας εάν, κατά τη γνώμη μας, το υλικό αυτό δεν συμμορφώνεται με την ισχύουσα Νομοθεσία, τους κανονισμούς ή τα πρότυπα περιεχομένου που ορίζονται από εμάς ή στο παρόν.

10.    ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

10.1 Το περιεχόμενο του παρόντος Ιστότοπου ενδέχεται να περιλαμβάνει ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Ο εν λόγω Ιστότοπος ενδέχεται ανά διαστήματα να υπόκειται σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, καμία δέσμευση δεν φέρουμε για την τακτική ενημέρωση των πληροφοριών που περιλαμβάνει ο εν λόγω Ιστότοπος. Επιπλέον, δεν εγγυόμαστε ότι ο Ιστότοπος αυτός θα λειτουργεί χωρίς διακοπή ή χωρίς σφάλματα, ότι τα ελαττώματα θα διορθώνονται τακτικά ή ότι είναι συμβατός με τον υπολογιστή, το υλικό και το λογισμικό σας, ότι ο Ιστότοπος θα είναι ασφαλής, ότι τα σφάλματα θα διορθωθούν στον Ιστότοπο ή ότι ο διακομιστής που παρέχει τον Ιστότοπο είναι απαλλαγμένος από ιούς ή οποιοδήποτε άλλο κακόβουλο λογισμικό.

10.2 Καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του περιεχομένου του Ιστότοπου. Ωστόσο, οι χρήστες αποδέχονται ότι έχουμε το δικαίωμα να αλλάξουμε ή/και να διακόψουμε προσωρινά ή μόνιμα ολόκληρο ή μέρος του Ιστότοπου με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τους χρήστες. Καμία ευθύνη δεν φέρουμε για οποιαδήποτε ζημία (θετική, αρνητική, συμπτωματική, συμβατική ή άλλη) που προκύπτει από την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών στον Ιστότοπο, τη διακοπή του συνόλου ή τμημάτων του, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή λήψη της υπηρεσίας ή την απώλεια του περιεχομένου σας ή την ύπαρξη οποιουδήποτε σφάλματος. Σε κάθε περίπτωση, διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε οποιαδήποτε στιγμή, προσωρινά ή μόνιμα, τη λειτουργία όλου ή μέρους του Ιστότοπου για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

10.3 Όλο το περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές και σας παρέχεται «ως έχει» χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων καταλληλότητας, εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραποίησης ή απομίμησης. Χωρίς να περιορίζουμε τη γενικότητα των παραπάνω, δεν εγγυόμαστε ούτε δηλώνουμε ότι η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου από εσάς δεν θα παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων ή ότι το περιεχόμενο θα είναι ακριβές, πλήρες ή ενημερωμένο. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την αποτυχία οποιασδήποτε από τις υπηρεσίες μας που προσφέρονται στον παρόντα Ιστότοπο.

11.    ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η χρήση του παρόντος Ιστότοπου γίνεται με δική σας ευθύνη. Ούτε εμείς ούτε οποιοσδήποτε από τους υπαλλήλους ή τους διευθυντές μας, τους εκπροσώπους ή οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος συμμετέχει στη δημιουργία, την παραγωγή, την ανάπτυξη ή την παράδοση του παρόντος Ιστότοπου, δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ποινική, συμπτωματική, ειδική, επακόλουθη ή οποιαδήποτε άλλη ζημία οποιουδήποτε είδους προκύψει από ή συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση του παρόντος Ιστότοπου ή του περιεχομένου του, είτε βασίζεται σε συμβόλαιο, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), αντικειμενικής ευθύνης ή άλλων, ακόμα και αν έχουμε ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

12.    ΙΟΙ, ΧΑΚΑΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

12.1 Απαγορεύεται να κάνετε κακή χρήση της Ιστότοπού μας εισάγοντας εν γνώσει σας ιούς, δούρειους ίππους, ιούς τύπου worm, λογικές βόμβες ή άλλο υλικό που είναι κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές. Απαγορεύεται να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον Ιστότοπό μας, στον διακομιστή στον οποίο είναι αποθηκευμένος ο Ιστότοπός μας ή σε οποιονδήποτε διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων συνδεδεμένο με τον Ιστότοπό μας. Απαγορεύεται να επιτεθείτε στον Ιστότοπό μας μέσω μιας επίθεσης άρνησης υπηρεσίας ή μιας διανεμημένης επίθεσης άρνησης υπηρεσίας.

12.2 Παραβιάζοντας την εν λόγω διάταξη, διαπράττετε ποινικό αδίκημα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε αυτή την περίπτωση, θα αναφέρουμε οποιαδήποτε τέτοια παραβίαση ή περιστατικό στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου και θα συνεργαστούμε μαζί τους, γνωστοποιώντας την ταυτότητά σας σε αυτές. Σε περίπτωση τέτοιου είδους παραβίασης ή περιστατικού, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας θα διακόπτεται αμέσως.

12.3 Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί από κατανεμημένη επίθεση άρνησης υπηρεσίας, ιούς ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να μολύνει τον εξοπλισμό, τα προγράμματα, τα δεδομένα του υπολογιστή σας ή άλλο ιδιόκτητο υλικό λόγω της χρήσης του Ιστότοπού μας από εσάς ή κατά τη λήψη οποιουδήποτε υλικού έχει δημοσιευτεί σε αυτόν ή σε οποιονδήποτε ιστότοπο συνδέεται με αυτόν.

13.    ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ

13.1 Μπορείτε να προσθέσετε σύνδεσμο προς την αρχική σελίδα μας, υπό την προϋπόθεση ότι το κάνετε με τρόπο που είναι δίκαιος και νόμιμος και δεν βλάπτει ή δεν εκμεταλλεύεται τη φήμη μας. Ωστόσο, απαγορεύεται να προσθέτετε σύνδεσμο με τέτοιο τρόπο ώστε να υποδηλώνετε οποιαδήποτε μορφή συσχέτισης, έγκρισης ή υποστήριξης εκ μέρους μας ή να δημιουργείτε την εντύπωση ότι είμαστε συνδεδεμένοι ή συνεργάτες με οποιονδήποτε τρόπο.

13.2 Απαγορεύεται να προσθέτετε σύνδεσμο από οποιονδήποτε ιστότοπο δεν σας ανήκει.

13.3 Ο Ιστότοπός μας δεν πρέπει να πλαισιωθεί σε κανένα άλλο Ιστότοπο ούτε μπορείτε να δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο προς οποιοδήποτε τμήμα του Ιστότοπού μας εκτός από την αρχική σελίδα. Διατηρούμε το δικαίωμα να ανακαλέσουμε την άδεια προσθήκης συνδέσμων χωρίς προειδοποίηση. Ο ιστότοπος από τον οποίο προσθέτετε σύνδεσμο πρέπει να συμμορφώνεται από κάθε άποψη με τα πρότυπα περιεχομένου που καθορίζονται από εμάς και στους παρόντες Όρους Χρήσης.

13.4 Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε άλλο υλικό στον Ιστότοπό μας πέρα από αυτό που αναφέρεται παραπάνω, παρακαλούμε απευθύνετε το αίτημά σας στο [email protected]

14.    ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ

14.1 Όπου ο Ιστότοπός μας περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους και πόρους που παρέχονται από τρίτους, οι εν λόγω σύνδεσμοι παρέχονται μόνο για την ενημέρωσή σας. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο επάνω στο περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων ή πόρων και δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για αυτούς ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους.

14.2 Εφόσον δεν ελέγχουμε τους εν λόγω ιστότοπους τρίτων που περιέχουν συνδέσμους προς τον Ιστότοπό μας, δεν θα θεωρούμαστε υπεύθυνοι για τυχόν ανακρίβειες, για το περιεχόμενο, τις υπηρεσίες που παρέχονται ή τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών σε αυτούς τους ιστότοπους τρίτων. Σε κάθε περίπτωση, δεν υποστηρίζουμε καμία αγορά ή παραγγελία σε αυτούς τους ιστότοπους τρίτων, ούτε μπορούμε να επιβεβαιώσουμε την ακρίβεια ή την αξιοπιστία οποιωνδήποτε πληροφοριών περιέχονται σε αυτούς ή τα προϊόντα που πωλούνται ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτούς τους ιστότοπους τρίτων που περιέχουν συνδέσμους προς τον Ιστότοπό μας. Επιπλέον, δεν παρέχουμε καμία διαβεβαίωση ούτε εγγύηση σχετικά με την ασφάλειά τους, όπως για τη χρήση πιστωτικής κάρτας ή την παροχή άλλων προσωπικών πληροφοριών που ενδέχεται να τους παρέχετε. Ως εκ τούτου, προτείνεται να κάνετε κάθε απαραίτητη έρευνα προτού πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε συναλλαγή σε αυτούς τους ιστότοπους τρίτων που περιέχουν συνδέσμους προς τον Ιστότοπό μας ή με οποιονδήποτε τρίτο και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για αυτό.

15.    ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

15.1 Η χρήση του Ιστότοπού μας επιτρέπεται μόνο για νόμιμους σκοπούς. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπό μας:

α) Με τρόπο που παραβιάζει οποιονδήποτε ισχύοντα τοπικό, εθνικό ή διεθνή νόμο ή κανονισμό.

β) Με τρόπο που είναι παράνομος ή δόλιος ή έχει παράνομο ή δόλιο σκοπό ή αποτέλεσμα.

γ) Με σκοπό τη βλάβη ή την απόπειρα κακοποίησης ανηλίκων με οποιονδήποτε τρόπο.

δ) Για να στέλνετε, λαμβάνετε, μεταφορτώνετε, κατεβάζετε, χρησιμοποιείτε ή επαναχρησιμοποιείτε οποιοδήποτε υλικό δεν συμμορφώνεται με τα πρότυπα περιεχομένου και τους παρόντες Όρους Χρήσης.

ε) Για να μεταδίδετε, ή να αποστέλλετε οποιοδήποτε ανεπιθύμητο ή μη εξουσιοδοτημένο διαφημιστικό ή προωθητικό υλικό ή οποιαδήποτε άλλη μορφή παρόμοιας προσέλκυσης πελατείας (ανεπιθύμητη αλληλογραφία).

στ) Για να διαβιβάζετε εν γνώσει σας οποιαδήποτε δεδομένα, να στέλνετε ή να μεταφορτώνετε οποιοδήποτε υλικό περιέχει ιούς, δούρειους ίππους, ιούς τύπου worm, ωρολογιακές βόμβες, καταγραφείς πληκτρολόγησης, λογισμικό κατασκοπίας, λογισμικό ανεπιθύμητων διαφημίσεων ή άλλα κακόβουλα προγράμματα ή παρόμοιο κώδικα υπολογιστή που έχει σχεδιαστεί για να επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστή.

15.2 Συμφωνείτε επίσης:

α) Να μην αναπαράγετε, αντιγράφετε ή επαναπωλείτε ολόκληρο ή οποιοδήποτε μέρος του Ιστότοπού μας.

β) Να μην αποκτάτε πρόσβαση χωρίς εξουσιοδότηση, να μην παρεμβαίνετε, να μην προκαλείτε ζημία ή διακοπή στη λειτουργία:

(i) σε οποιοδήποτε μέρος του Ιστότοπού μας,

(ii) σε οποιοδήποτε εξοπλισμό ή δίκτυο όπου είναι αποθηκευμένος ο Ιστότοπός μας,

(iii) σε οποιοδήποτε λογισμικό χρησιμοποιείται για τη λειτουργία του Ιστότοπού μας, ή

(iv) σε οποιοδήποτε εξοπλισμό ή δίκτυο ή λογισμικό ανήκει ή χρησιμοποιείται από οποιονδήποτε τρίτο.

γ) Να συμμορφώνεστε με την ισχύουσα Νομοθεσία και τους κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και κάθε υποχρέωση που προκύπτει εξ' αυτού.

16.    ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

16.1 Θα καθορίζουμε, κατά την κρίση μας, εάν η χρήση και η πρόσβασή σας στον Ιστότοπό μας οδήγησε σε παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης. Εάν έχει προκύψει παραβίαση των εν λόγω Όρων Χρήσης, ενδέχεται να προβούμε στις ενέργειες που κρίνουμε κατάλληλες, συμπεριλαμβανομένης της άρνησης πρόσβασης στον Ιστότοπο και τις υπηρεσίες μας, τον τερματισμό του λογαριασμού σας και την έναρξη αστικών ή ποινικών διαδικασιών εναντίον σας.

16.2 Εάν επιχειρήσετε ή εμπλακείτε σε δόλιες ή ακατάλληλες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ενέργειας που παρακάμπτει τους παρόντες Όρους Χρήσης ή τις πολιτικές μας, διατηρούμε τα δικαιώματά μας να ακυρώσουμε ή να τροποποιήσουμε τις κρατήσεις σας, να τερματίσουμε τον λογαριασμό σας ή να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη.

17.    ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα για οποιοδήποτε λογισμικό διατίθεται προς λήψη από τον Ιστότοπο («Λογισμικό») ανήκουν σε εμάς ή στους παρόχους και τους δικαιοπαρόχους μας. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες σε αυτό τον Ιστότοπο, ίσως χρειαστεί να προμηθευτείτε άδειες από παρόχους λογισμικού τρίτων. Η ικανότητά σας να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες μπορεί να εξαρτάται από το εάν έχετε προμηθευτεί τέτοιου είδους άδειες. Η χρήση του Λογισμικού από εσάς διέπεται από τους όρους οποιασδήποτε συμφωνίας άδειας χρήσης μπορεί να συνοδεύει ή να συμπεριλαμβάνεται στο Λογισμικό. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την παροχή τέτοιων αδειών. Μην εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε κανένα Λογισμικό εάν δεν συμφωνείτε με αυτή την άδεια χρήσης. Όταν κάνετε λήψη λογισμικού από τον παρόντα Ιστότοπο, το κάνετε με δικό σας κίνδυνο και ευθύνη.

18.    ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Μπορούμε να αναθεωρήσουμε τους παρόντες Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή και να δημοσιεύσουμε τις τροποποιήσεις αυτών σε αυτή τη σελίδα. Σε αυτή την περίπτωση, θα δημοσιεύσουμε εδώ την αναθεωρημένη έκδοση και θα αλλάξουμε την ημερομηνία της «Τελευταίας Ενημερωμένης Έκδοσης» (ημερομηνία από την οποία θα τίθεται σε ισχύ) στο τέλος αυτού του εγγράφου. Σας συμβουλεύουμε και θεωρούμε ότι ελέγχετε αυτή τη σελίδα ανά διαστήματα και αρκετά τακτικά προκειμένου να μένετε ενημερωμένοι για τυχόν αλλαγές που έχουμε κάνει καθώς θα είναι δεσμευτικές για εσάς. Ορισμένες από τις διατάξεις που περιέχονται στους παρόντες Όρους Χρήσης ενδέχεται επίσης να αντικατασταθούν από διατάξεις ή ειδοποιήσεις που είναι δημοσιευμένες κάπου αλλού στον Ιστότοπό μας ή στους αναθεωρημένους Όρους Χρήσης.

19.    ΟΙ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΣΑΣ

Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία σχετικά με το υλικό που παρουσιάζεται στον Ιστότοπό μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το [email protected]

20.   ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

20.1 Σε περίπτωση που αποφασίσουμε να αποποιηθούμε οποιαδήποτε παραβίαση υποχρέωσης προκύπτει από τους παρόντες Όρους Χρήσης, δεν θα θεωρείται ως παραίτηση από οποιαδήποτε άλλη παραβίαση ή μελλοντικές παραβιάσεις. Όλα τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα που περιλαμβάνονται στους παρόντες Όρους Χρήσης είναι συγκεντρωτικά και δεν αποκλείουν οποιαδήποτε δικαιώματα ή ένδικα μέσα προβλέπονται από τη Νομοθεσία ή από οποιαδήποτε άλλη σύμβαση.

20.2 Εάν οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης κριθεί άκυρο ή θεωρηθεί ότι δεν δύναται να εφαρμοστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των αποποιήσεων εγγύησης και των περιορισμών ευθύνης που παρέχονται στο παρόν, τότε η άκυρη ή η μη εφαρμόσιμη διάταξη θα θεωρείται ότι αντικαθίσταται από μια έγκυρη και εφαρμόσιμη διάταξη που αρμόζει περισσότερο στην πρόθεση της αρχικής διάταξης και το υπόλοιπο της σύμβασης θα συνεχίσει να βρίσκεται σε πλήρη ισχύ.

20.3 Οι παρόντες Όροι Χρήσης και η από μέρους σας χρήση του Ιστότοπου διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο, ανεξάρτητα από την επιλογή των νομοθετικών διατάξεων που επιλέγουν. Τα δικαστήρια των Αθηνών θα έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία για οποιαδήποτε και όλες τις διαφορές που προκύπτουν, σχετίζονται ή αφορούν τους παρόντες Όρους Χρήσης, την ερμηνεία, το αποτέλεσμα και την εφαρμογή τους και στις οποίες οι Όροι Χρήσης ή/και ο Ιστότοπος αποτελούν ουσιώδη πραγματικά περιστατικά.